Inscripció campionat FUTSAL

Per a realitzar la inscripció cal que completis aquest formulari i realitzis el pagament de la competició mitjançant transferència bancària.
En cas que siguis soci, anota als comentaris si vols que t’ho carreguem a compte.

Dades transferència:
Club Turó Blanc Esportiva
ES8501821967970201634016
Concepte: nom participant i campionat.

  Per a realitzar la inscripció cal que completis aquest formulari i realitzis el pagament de la competició mitjançant transferència bancària. Només un sol pagament per a tots els participants.

  Dades transferència:
  Club Turó Blanc Esportiva
  ES8501821967970201634016
  Concepte: nombre de equipo.

  Primer participant

  Segon participant

  Tercer participant

  Quart participant

  Cinquè participant

  Sisè participant

  Setè participant

  Vuitè participant

  Novè participant

  Desè participant

  Autoritzacions

  Protecció de dades i confidencialitat: D'acord a la LOPD i LSSI, l'informen que la seva adreça de correu electrònic, així com la resta de les dades de caràcter personal que disposem, seran objecte de tractament automatitzat en els fitxers de Sport Driland. La direcció es reserva el dret a utilitzar fotos i altres materials produïts durant les classes i estades sempre que no existeixi oposició expressa prèvia per part dels pares o tutors dels participants. L'informem que podrà rebre informació comercial sobre la nostra activitat, serveis i productes per aquest mitjà. Vostè podrà en qualsevol moment exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la Llei a través de la següent adreça de correu electrònic: info@sportdriland.com

  Por favor, prueba que eres un humano seleccionando la estrella.