Gestió integral esportiva

A Sportdriland oferim un assessorament professional en la gestió esportiva.

Desenvolupem una estratègia i planificació integral
per a cada club, entitat o organització que consta d’aquestes fases: