Inscripció Nit India

  Per a realitzar la inscripció cal que completis aquest formulari.

  Primer nen

  Segon nen

  Tercer nen

  Autoritzacions

  Protecció de dades i confidencialitat: D'acord a la LOPD i LSSI, l'informen que la seva adreça de correu electrònic, així com la resta de les dades de caràcter personal que disposem, seran objecte de tractament automatitzat en els fitxers de Sport Driland. La direcció es reserva el dret a utilitzar fotos i altres materials produïts durant les classes i estades sempre que no existeixi oposició expressa prèvia per part dels pares o tutors dels participants. L'informem que podrà rebre informació comercial sobre la nostra activitat, serveis i productes per aquest mitjà. Vostè podrà en qualsevol moment exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la Llei a través de la següent adreça de correu electrònic: info@sportdriland.com

  Por favor, prueba que eres un humano seleccionando el camión.